Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา Rmutt freshy boy & girl 2020 — เมษายน 7, 2021
  2. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” — เมษายน 5, 2021
  3. การประชุมหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี — เมษายน 5, 2021
  4. สอบสมรรถนะด้านจุลชีววิทยาและด้านเคมีพื้นฐาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร — เมษายน 1, 2021
  5. การสอบสมรรถนะด้านเทคนิคการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ — เมษายน 1, 2021

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ก.ค.
21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญสร้าง และฉลองพระพุทธรูปหินอ่อนปางจักรพรรดิ์

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทค …

Continue reading »

ก.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี (โครงการย่อยที่ 11)

ภาควิชาเคมีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ …

Continue reading »

ก.ค.
20

โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2554

เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าอบรม โครง …

Continue reading »

ก.ค.
20

โครงการ ๗๙ พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทอดไท้องค์ราชินี

โครงการ ๗๙ พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทอด …

Continue reading »

ก.ค.
19

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง …

Continue reading »

ก.ค.
14

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ …

Continue reading »

ก.ค.
08

ถุงมือบำบัดทางกายภาพ ผลงานจากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ถุงมือบำบัดทางกายภาพ เป็นผลงาน นักศึกษาส …

Continue reading »

ก.ค.
08

สัญญาณเสียงจับผู้บุกรุก ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขอแนะนำนายเกรียงไกร บุญเกิด น.ส.ธนัชพร ไ …

Continue reading »

ก.ค.
08

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาคิดใช้หัวเชื้อราชักนำการเติบโตต้นโกงกาง

จากการบุกรุกป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นการทำป …

Continue reading »

ก.ค.
07

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะว …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts