Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2562 และ 2563 — มกราคม 19, 2021
  2. การใช้งานห้องปฏิบัติการในอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยเคมีสำหรับนักศึกษา — มกราคม 4, 2021
  3. เรื่อง แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในช่วงวันที่ ๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) — มกราคม 3, 2021
  4. แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่ — ธันวาคม 29, 2020
  5. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องแนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในช่วงวันที่ 23 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 — ธันวาคม 24, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

พ.ย.
10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร” จังหวัดบุรีรัมย์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ย.
09

การประชุมหารือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Share

พ.ย.
07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานบริษัท ดีมายเออร์ จำกัด และบริษัท ทัสซูโน่(ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

พ.ย.
07

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ บ่มเพาะนวัตกรอาหาร

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเ …

Continue reading »

พ.ย.
06

การประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึก …

Continue reading »

พ.ย.
05

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนธัญรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะ …

Continue reading »

พ.ย.
04

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า …

Continue reading »

พ.ย.
01

กิจกรรม Atomic Boy & Atomic Girl 2020

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยา …

Continue reading »

ต.ค.
30

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมออกแนะแนว …

Continue reading »

ต.ค.
30

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไวน์ ณ PB Valley Khao Yai Winery

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา ไ …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts