Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. รางวัลแม่ตัวอย่างประจำปี 2563 — สิงหาคม 13, 2020
  2. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาสถิติประยุกต์ ได้รับตำแหน่ง “มิสแกรนด์ราชบุรี 2020” — สิงหาคม 13, 2020
  3. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง — สิงหาคม 11, 2020
  4. กิจกรรมนำเสนอแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 — สิงหาคม 11, 2020
  5. การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ — สิงหาคม 8, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

มิ.ย.
12

การตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2564

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
12

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
10

สาขาวิชาชีววิทยา รายงานผลการดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระบบมาตรฐาน ESPReL

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

มิ.ย.
03

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมล …

Continue reading »

มิ.ย.
02

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การจัดการเรียนการสอน 1/2563ในสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Share

มิ.ย.
02

นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะนักวิจัยจ …

Continue reading »

มิ.ย.
01

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย!!!)

Share

พ.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Share

พ.ค.
28

เทคโนโลยีและกลไกจุลินทรีย์เพื่อการปลูกผักสลัดมาตรฐาน EU เพิ่มผลผลิต เพิ่มค่าโภชนาการอาหาร ลดต้นทุน ลดสารอันตรายปนเปื้อน

Share

พ.ค.
28

การปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยชีวเทคโนโลยีและกลไกจุลินทรีย์ มาตรฐานอินทรีย์ไทย ตามศาสตร์พระราชา

Share

Older posts «

» Newer posts