Category Archive: ข่าวจากโทรทัศน์

มี.ค.
20

เทปบันทึกรายการ Innovative Variety 15 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 3 นวัฒกรรมสร้างชุมชน

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

เทปบันทึกรายการ Innovative Variety 08 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 3 นวัฒกรรมสร้างชุมชน

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

เที่ยงเกษตร : ปุ๋ยหมักขี้แดดนาเกลือ มทร.ธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ปร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ สถานีประชาชน ทางช่อง Thai PBS

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์คณะวิทย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

การถ่ายทำรายการจากช่อง ไทย พี บี เอส เรื่องเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา

คณะผู้จัดจากสถานี ไทย พี บี เอส ได้เข้าม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
05

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพขี้แดดนาเกลือ

การถ่ายทำรายการจากช่อง 7 เรื่อง การผลิตป …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกรายการและนำเสนอผลงานเรื่อง เครือข่ายเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา ในรายการสโมสรสุขภาพ ทาง MCOT

อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และนักศึกษาสาขา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

การถ่ายทำรายการจากช่อง ไทย พี บี เอส เรื่องเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา

คณะผู้จัดจากช่อง ไทย พี บี เอส ได้เข้ามา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
15

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมรับชมการสาธิตการทำงานของเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยของผู้พิการทางสายตา

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมรับชมการสาธิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

ช่วงคนไทยฯ:กระดาษจากฟางข้าว

รายการสถานีสีเขียว ออกอากาศทางช่อง TPBS …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts