Category Archive: งานที่วิจัยที่น่าสนใจ

ต.ค.
05

ทีมงานวิจัยการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น เข้าเยี่ยมชม บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
10

การผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี

การผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี จันทิมา ฑีฆะ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
05

การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้ (Development of a test kit for determination of vitamin C in fruit juices)

การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้ (D …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
05

การศึกษาผลของขนาดและความเข้มข้นของโปรตีนที่มีต่อปริมาณของโปรตีน ที่ถูกดูดซับและหลุดออกได้ยากบริเวณพื้นผิวของวัสดุชีวภาพทางการแพทย์

การศึกษาผลของขนาดและความเข้มข้นของโปรตีน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
05

การเตรียมฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ลงบนวัสดุรองรับที่อุณหภูมิต่ำโดยวิธี ดีซี พัลส์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง

การเตรียมฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ลงบนว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email