Category Archive: งานที่วิจัยที่น่าสนใจ

ต.ค.
05

ทีมงานวิจัยการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น เข้าเยี่ยมชม บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

20190930

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
10

การผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี

2014

การผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี จันทิมา ฑีฆะ ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ด้านพลังงานมีการลดลงอย่างต่อเนื่องของแหล่งพลังงานโลก และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการใช้พลังงาน ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ทั้งปริมาณน้ำมันดิบมีแนวโน้มว่า จะหมดลงในอนาคต นักธรณีวิทยาคาดการณ์ว่าหากไม่มีการสำรวจพลังงานเพิ่มเติม แหล่งพลังงานฟอสซิลของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจหมดลงได้ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
05

การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้ (Development of a test kit for determination of vitamin C in fruit juices)

การพัฒนาชุดตรวจสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้ (Development of a test kit for determination of vitamin C in fruit juices) ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่   ดร.อมร ไชยสัตย์   นายปรีชา มันสลาย บทนำ วิตามินซี (vitamin C) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อกรดแอสคอบิก (ascorbic acid) เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำได้ มีความจำเป็นต่อการเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย วิตามินซีเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์คอลลาเจน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างของหลอดเลือด เอ็น กระดูก และฟัน เป็นสารด้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ทำให้เซลล์อยู่ในสภาวะปกติ ช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมแร่ธาตุจากอาหารได้ดียิ่งขึ้น และเสริมภูมิต้านทานและช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
05

การศึกษาผลของขนาดและความเข้มข้นของโปรตีนที่มีต่อปริมาณของโปรตีน ที่ถูกดูดซับและหลุดออกได้ยากบริเวณพื้นผิวของวัสดุชีวภาพทางการแพทย์

การศึกษาผลของขนาดและความเข้มข้นของโปรตีนที่มีต่อปริมาณของโปรตีน ที่ถูกดูดซับและหลุดออกได้ยากบริเวณพื้นผิวของวัสดุชีวภาพทางการแพทย์ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ดร.มรกต พุทธกาล นางสาวอันชัญ หมวกงาม  บทนำ           วัสดุชีวภาพสมัยใหม่ (Advanced Biomaterials) หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในทางการแพทย์ (Medical Device) ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถทำงานและปรับสภาพเข้ากันได้เมื่อนำไปใช้แทนที่หรือนำไปใช้ในการรักษาที่เกี่ยวข้องกับระบบของสิ่งมีชีวิต (Biocompatibility) เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง Biocompatibility ถูกควบคุมโดยการตอบสนองทางชีวภาพของระบบสิ่งมีชีวิตสู่วัสดุ โดยมีสมมติฐานหลักที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นหลักพื้นฐานในการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขา Biomaterials-Surface-Science มานานกว่าหลายศตวรรษในส่วนของการวิจัยที่เกี่ยวกับวัสดุทางชีวิภาพ ซึ่งกล่าวไว้ว่า  Protein Adsorption เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการการตอบสนองจากระบบสิ่งมีชีวิตสู่วัสดุเทียม  ดังนั้น Biocompatibility จึงมีส่วนสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการดูดซับของโปรตีน (Protein Adsorption) นั่นเอง โดยข้อมูลตัวอย่างซึ่งสามารถนำมาสนับสนุนสมมติฐานข้างต้นมีทั้งที่เป็นหลักฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการตอบสนองของระบบสิ่งมีชีวิตต่อวัสดุเทียม และข้อมูลการวิจัยอื่นๆ มากมายในอดีตที่ผ่านมาซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นอุปสรรคหรือปัญหาในการพัฒนาในส่วนของตัววัสดุเทียม อาทิเช่น การเกิดการแข็งตัวของเลือด (Blood …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
05

การเตรียมฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ลงบนวัสดุรองรับที่อุณหภูมิต่ำโดยวิธี ดีซี พัลส์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง

การเตรียมฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ลงบนวัสดุรองรับที่อุณหภูมิต่ำโดยวิธี ดีซี พัลส์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง ฉันทนา สาลวัน ณัฐรดา สถาวร และ กิติพัฒน์อนุรักษ์ฤานนท์ Chantana Salawan, Natrada Satavorn and Kitipat Anurakruenon  คำนำ             ฟิล์มบางอินเดียมทินออกไซด์ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมายเช่น เป็นขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงสำหรับจอภาพแสดงผล (Chung. et al., 2005) เซลล์แสงอาทิตย์ (Hino. et al., 2006) อุปกรณ์อิเล็กโตรโครมิกส์ (Pinheiro. et al., 2008) และอื่น ๆ มากมาย โดยฟิล์มที่ดีจะต้องมีค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่ต่ำ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email