Category Archive: บริการวิชาการ

มี.ค.
08

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการนัก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
30

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
29

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

สา่ขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
23

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการปลูก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติสำหรับวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ การ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
28

ภาพกิจกรรมโครงการดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการดูงา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอนและสภาวะสิ่งแวดล้อม

คณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิช …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาคิดใช้หัวเชื้อราชักนำการเติบโตต้นโกงกาง

จากการบุกรุกป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นการทำป …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

โครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการปรับความรู้ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

» Newer posts