Category Archive: ข่าวงานวิจัย

เม.ย.
25

สกศ. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
25

ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
24

มทร.วิจัยการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีชีวภาพ (Environmentally Friendly Paper Making Process)

ผศ.สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

Beall’s List of Predatory Publishers 2013

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
07

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

PROCEEDINGS of CONIAPS XV

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
18

นักวิจัย มทร.ธัญบุรีวิจัย สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์จากภาควิชา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
18

เผยงานวิจัยแยกจุลินทรีย์จากบ่อน้ำเสีย สามารถสลายสารอินทรีย์ ให้น้ำดีขึ้น

ดร.ดลภา แก้วภา, นายประดับรัตน์ ประจันเขต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
18

คอลัมน์ ฉลาดสุดๆ: คัดแยกจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสีย

นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทค …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts