Category Archive: ข่าวงานวิจัย

พ.ค.
09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
27

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำเดือนเมษายน 2560

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
22

ประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนหารือกับศูนย์ COE

คณะรัฐบาล ประเทศมาเลเซีย แลกเปลี่ยนหารือ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

โครงการ “เขียนข้อเสนอผลงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
24

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการ “เขียนข้อเสนอผลงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก”

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
16

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย เดือนพฤศจิกายน

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
13

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
05

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts