Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

เม.ย.
03

ต้อนรับ Professor จากญี่ปุ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต้อนรับ Pro …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Universitas Dian Nuswantoro เข้าพบท่านคณบดี

เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
28

ต้อนรับสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

ทหารอากาศมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่คณบดี

ทหารอากาศมอบกระเช้าและของขวัญ เนื่องในโอ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
13

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุน ส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่าง หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
07

คณาจารย์ และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมคณะฯ

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาการ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
25

มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น หารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Prof.Dr.Masayoshi Okubo จาก Graduate Sch …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
07

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
22

โครงการความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและการนำมาใช้ประโยชน์

สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

บริษัท Samsung ได้เข้าพรีเซนต์โครงการ Samsung SMART TV ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ช่วงเวล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts