Category Archive: ทุนการศึกษา

ธ.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับคัดเลือกทุนเพชรราชมงคลธัญบุรี

Phet Rajamangala

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
02

สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562

2019-10-02-scholarship_40

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 ห้องประชุมคณบดี ห้อง ST 1-101 และห้อง Discussion Room อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91596 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
09

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนสิงหาคม

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
07

สาขาวิชาฟิสิกส์มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ สำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

Technical University of Liberec

ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นตัวแทนสาขาวิชาฟิสิกส์ มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับนายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 สำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ (สหกิจศึกษาต่างประเทศ) ณ Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation, Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ค ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2562 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2562

scholarship-2562

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
23

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561

FREEPIK_BANNER_2_500x500

หมายเหตุ 1.  อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา 2. ขอให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ตามแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษา Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

สัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561

20180804sci_29

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 1101, ห้อง ST-1 1109, ห้อง ST-1 304, ห้องประชุม ST-1 306, ห้อง ST-1 307, ห้อง ST-1 308 และ ห้อง ST-1 310 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68057 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
01

รายชื่อนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561

Capital20180804_Page_3

กำหนดการนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน เวลา 10.00 น. สัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

IT-India

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
18

การสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 สิงหาคม 2560

20170818sci_24

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 308 ห้อง ST-1 307 และห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53521 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «