Category Archive: ทุนการศึกษา

ส.ค.
16

การสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

การสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 15 สิงหาคม 2560

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
05

การสัมภาษณ์คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

สาขาวิชาฟิสิกส์ มอบทุนสนับสนุนการฝึกสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาที่จะเดินทางไปสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University, Taiwan

  ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล หัวหน้าสาขาวิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
02

การสัมภาษณ์ทุนนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
26

สัมภาษณ์ทุนนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
24

รัฐบาลตุรกีประกาศให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2015 – 2016

รัฐบาลตุรกีประกาศเสนอทุนการศึกษาให้แก่นั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

ทุนการศึกษาและทุนวิจัยตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี-หลังปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษาในอเมริกา

ทุนการศึกษาและทุนวิจัยตั้งแต่ ระดับปริญญ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

ข่าวทุนการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเป่ยต้า ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (Northwest Universi …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
05

คัดเลือกนักศึกษารับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการค …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts