Category Archive: ข่าว

ก.ค.
06

ผลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8

  Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอเชิญคณาจารย์เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ (ประเภทกรรมการจากคณาจารย์)

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB

ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์ สมบุตร ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5.5 รับตรงอิสระ

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
13

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และการศึกษาแบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 1

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

 สถานที่จัดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
23

Big Cleaning Day

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
23

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts