Category Archive: ข่าว

พ.ค.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับคณะ

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
16

BIG CLEANING DAY

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
14

Science News ฉบับที่ 177 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

เชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ต

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงผลงานวิจัย เรื่อง ระบบอัตโนมัติช่วยสอนนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด ในงาน The 12th World Blind Union Asia-Pacific massage seminar

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ อ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

Science News ฉบับที่ 176 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
21

กำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดเกี่ยวกับการส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนัก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
10

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับโล่รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง” ครั้งที่ 4 รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่น แห่งปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts