Category Archive: FABLAB

ก.ย.
25

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะผู้พิการไทย

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
14

ตัวแทนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ FabLab วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริจาคหน้ากากป้องกันการฟุ้งกระจายรงเรียนในสหวิทยศึกษาศรีเสาวภาค

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
13

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
25

ค่ายอิคคิวซัง 2 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร “ประจำปีการศึกษา 2562

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
21

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดโครงการค่ายนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

โครงการค่ายนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory)

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ผศ.ดร.อุไรวรร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
24

ค่ายอิคคิวซัง 1 ประจำปี 2562 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว

  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
27

พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นนวัตกร “นวัตกรน้อย”

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «