Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ค.
11

คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษา ผ่าน Mobile Application และบนเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ “รองผู้อำนวยการสถาบันจิงชื่อ ฝ่ายบริหารและวางแผน”

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
03

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
02

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ การจัดการเรียนการสอน 1/2563ในสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
01

ขอแสดงความยินกับหัวหน้าสาขาวิชาใหม่

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
21

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
31

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

ประกาศ เรื่อง มาตราการการเข้ามาปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาคารสถาบันวิจัยเคมี ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «