Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ค.
02

โครงการอบรมเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตกับการสร้างบัณฑิตนวัตกรและแนวทางการประกอบอาชีพ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง หลักสูตร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
02

แนะนำอาจารย์ใหม่ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

นักศึกษาเก่า ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน ประจำภ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
04

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า มทร.ธัญบุรี”

โครงการอบรม “พอร์ตนี้ชี้เป้า เข้า …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
15

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดนวัตกรรมชิ้นงานการคัดเลือกขยะ

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
02

ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ ดร. นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร สาขาวิชาฟิสิกส์

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
30

RMUTT

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักปฏิบัติ พั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
30

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
29

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับหน่วยงาน

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «