Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ย.
14

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมกรีนยูนิเวอร์​ซิตี้​ฯ​ “โครงการการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนจากขยะสดเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพ​น้ำในคลองภายในมหาวิทยาลัย​ฯ”

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
02

เตรียมสอบอย่างไร…ให้ได้ A

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
01

แนะนำอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
22

ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนวิทยฐานะ และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

สมัครออนไลน์ได้ที่ ชำระค่าลงทะเบียนได้ที …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
19

การสอบกลางภาค การเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
13

รางวัลแม่ตัวอย่างประจำปี 2563

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
13

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาสถิติประยุกต์ ได้รับตำแหน่ง “มิสแกรนด์ราชบุรี 2020”

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
07

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
05

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ ขอแสดงความยิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «