Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ต.ค.
10

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

Assistant dean

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

ขยายเวลาส่งผลงาน การประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์ “Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019)”

จอใน

วันปิดรับการส่งบทคัดย่อ 30 กันยายน 2562 ขยายเวลาถึง 15 ตุลาคม 2562 วันปิดรับการส่งบทความฉบับเต็ม 30 กันยายน 2562 ขยายเวลาถึง 15 ตุลาคม 2562 วันแจ้งผลตอบรับการพิจารณา บทคัดย่อ 20 ตุลาคม 2562 ขยายเวลาถึง 31 ตุลาคม 2562 วันแจ้งผลตอบรับการพิจารณา บทความฉบับเต็ม 31 ตุลาคม 2562 ขยายเวลาถึง 10 พฤศจิกายน 2562 Early Registration & Payment Deadline 30 กันยายน 2562 Late Registration …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
23

โปรแกรม Food Warrior (นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่)

warrior

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการชี้นำทิศทางอุตสาหกรรมของประเทศ ร่วมกับ สถาบันอาหาร ได้จัดทำมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562-2571) นำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ และผ่านการพิจารณาเพื่อนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป การพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่เป็นหนึ่งในแนวทางการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในทุกขนาด โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ผลิตขนาดเล็กและ Start up เป็นแกนสำคัญ โดยมีหลักสูตรการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (New Food Warriors) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนบุคลากรในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของไทย ในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของประเทศ • สามารถดาวโหลดโปรแกรม Food Warrior (นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่) โดยพิมพ์ Food Warrior ในเว็บไซต์ Google Play หรือโปรแกรม Play Store และกดปุ่มค้นหา หรือสามารถดาวโหลดโปรแกรมผ่าน QR …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
20

ต่อยอดงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษามาจัดแสดง รวมไปถึงระบบต้นแบบที่ทางมหาวทิยาลัยได้วิจัย คิดค้น และสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นเพื่อต่อยอดงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562″ เมื่อวันที่ 17-25 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี เจ้าของลิขสิทธิ์ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Website ► http://www.nsm.or.th/ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
12

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงานภาครัฐ

20190912-Banner

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
12

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

20190726-king10

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
12

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์ “Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019)”

bannerCNA

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
12

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2562

62

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
11

New Food Warriors Application

WarriorApp5

New Food Warriors Application เป็นแอพพลิเคชั่นภายใต้โครงการ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนำมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรีร่วมกับสถาบันอาหาร   ฟังก์ชันการทำงานเป็น Mobile Application ที่ใช้ในการประเมิน ขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจอาหาร สามารถค้นหา ผู้ประกอบการรายอื่นและผู้ผลิตเครื่องจักรเทคโนโลยีในห่วงโซ่การผลิตได้ สามารถพูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างผู้ประกอบการ และมีบทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
09

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12August2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «