Category Archive: ภาควิชาเคมี

มี.ค.
21

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำเตาเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ร่วมกับภ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีรับ-มอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON

ผศ.ดร.นิพัทธ์​ จงสวัสดี์ คณบดีคณะ​วิทยา​ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
09

การประชุมหารือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
28

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาภาควิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
23

ภาควิชาเคมีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิทยาลัยแพทย์แผนไทย

อาจารย์สุมนา ปานสมุทร อาจารย์ประจำภาควิช …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
27

ภาควิชาเคมีจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
25

ลงนามสัญญาจ้างภายใต้โครงการการพัฒนาธุรกิจอาหาร ( SME) และอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

อาจารย์สุมนา ปานสมุทร​ อาจารย์​ประจำภาค​ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
05

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ ขอแสดงความยิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «