Category Archive: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มี.ค.
18

โครงการ iCoder : โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
08

แนะนำอาจารย์ใหม่ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
01

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พานักศึกษาเข้าเยี่ยมชม ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด

ผศ.ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ผศ.ดร.อุไรวรรณ อิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
15

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดนวัตกรรมชิ้นงานการคัดเลือกขยะ

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
29

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมมือกับมหาวิท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
27

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
17

กิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
01

โครงการอบรมเรื่อง “ยกระดับ รับมือ ภัยไซเบอร์”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
02

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «