Category Archive: ผลงานและกิจกรรม

ธ.ค.
09

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF2014)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
12

ทีมงานรายการ ข่าว๕ หน้า๑ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.อนันต์ บุญปาน

ดร.อนันต์  บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
12

รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางช่อง 3 Family ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.อนันต์ บุญปาน

ดร.อนันต์  บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
11

ภาพข่าวผลงานวิจัย ดร.อนันต์ บุญปาน ใช้ยีสต์เบียร์แทนผงชูรส

สารแทนผงชูรสใช้’ยีสต์เบียร์’ ผลงานวิจัยม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
10

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ ได้รับรางวัล Outstanding Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Oral Presentation

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโครงการ “ลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
10

ระบบควบคุมรถวีลแชร์เพื่อผู้พิการ Smart Wheelchair

ผศ.เมธา ศิริกูล และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ( Bronze Medal Award)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
05

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ Oral Presentation

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts