Category Archive: ผลงานและกิจกรรม

ก.ค.
07

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ โภควัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

นศ.วิทย์ มทร.ธัญบุรี ผลิตโปรแกรมและกลไกยืดหด สำหรับเบรลล์ 4 ภาษา

ผู้พิการทางสายตา ในสังคมไทยขาดการสื่อสาร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงผลงานวิจัย เรื่อง ระบบอัตโนมัติช่วยสอนนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด ในงาน The 12th World Blind Union Asia-Pacific massage seminar

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ อ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ สถานีประชาชน ทางช่อง Thai PBS

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์คณะวิทย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

การถ่ายทำรายการจากช่อง ไทย พี บี เอส เรื่องเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา

คณะผู้จัดจากสถานี ไทย พี บี เอส ได้เข้าม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ (International ET Robot Contest – Final Round)

นายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด และ นายราวารินทร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
22

การประกวดโครงงานนักศึกษา ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557

การประกวดโครงงานนักศึกษาประจำปี 2556 ในง …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด 3R Ambassador 2013

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินด …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts