Category Archive: รางวัล เกียรติยศ

มิ.ย.
01

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ อาจารย์ สุทธวรรณ สุพรรณ ได้รับรางวัล KIWIE PRIZE

งานประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์โดยนักวิจ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
22

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง (SIIF 2010)

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ได้รับรางวัลเหรีย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

» Newer posts