Category Archive: รางวัล เกียรติยศ

มี.ค.
18

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลลำดับที่ 10 จากการแข่งขัน Mos Olympic Thailand Competition 2019 (MOS TH)

  ขอแสดงความยินดี นายชยาพล มหาจันทร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Hackathon 2019

  ขอแสดงความยินดีกับ นายเชาวรินทร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดง …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair 2018

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

การประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2018

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน “Asia Pacific Agriculture Student Summit (APASS) AND Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition”

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts