Category Archive: รางวัล เกียรติยศ

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

บรรยากาศพิธีมอบโล่รางวัลในงาน “นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61”

คณาจารย์ และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทค …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Best Paper Award

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

นายทศวรรษ อุติลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาต้นแบบความดี

  นายทศวรรษ อุติลา นักศึกษาสาขาวิชา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561

นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts