Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ม.ค.
25

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
22

งานแสดงนิทรรศการ และการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

ผศ.ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
28

ประชุมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  พุทธกาล ห …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
02

สหกิจศึกษาจัดแนะแนวเรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สหกิจศึกษา จัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
28

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 3 ประเภทสถานประกอบการ และประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดีเด่นด้านสหกิจศึกษา

สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
21

สหกิจศึกษาจัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สหกิจศึกษา จัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
21

สหกิจศึกษาจัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สหกิจศึกษา จัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
25

บริษัท AsiaBioGAS เข้าร่วมหารือเพื่อการสร้างความร่วมมือในการแก้โจทย์วิจัยด้าน Bio Gas

Mr.ANDERS EK  ตำแหน่ง Chief Scientist  แ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
12

การประกวดผลงาน โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคม/นวัตกรรม

การประกวดผลงาน โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
01

ประชุมการตั้งศูนย์ Innovation Center ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts