Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

มิ.ย.
04

วิทยาฯ ส่งนักศึกษา ฝึกงาน ไต้หวัน

“หนุ่ย” นายวัชรพล กาพย์พิมาย และ “กระแต” …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
20

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
14

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

หัวหน้างานสหกิจศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด

หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
10

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
27

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา 2/2556

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

ประชุมเพื่อหารือในการลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

งานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts