Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ต.ค.
24

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
20

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
19

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
19

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
07

ประชุมหารือกับศูนย์ Chinese Abroad Study Center (CASC)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
07

สาขาวิชาฟิสิกส์มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ สำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
15

ต้อนรับประธานที่ปรึกษา Chinese Abroad Study Center (CASC) ในการเจรจาเรื่องการออกฝึกสหกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts