Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ธ.ค.
04

บริษัท CDG เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยถึงเรื่องการรับนักศึกษาเข้าทำงานและปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน

บริษัท CDG ในเครือ CDG Group เข้าเยี่ยมแ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

นายประวิทย์ ฉายแสง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจาก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
23

การประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
16

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือเกี่ยวกับโครงการวิเคราะห์ถ่านแมกคาดีเมีย เพื่อหารังสีอินฟาเรดในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

ดร.อนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์ ผู้บริหารจากสถา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
15

โครงการประกวดและคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาระดับคณะ ประจำภาคการศึกษาที่1/2561

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

การติดตามผลการออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

  ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
09

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
06

งานสหกิจศึกษาแนะนำขั้นตอนการออกสหกิจศึกษาศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

นางอิศมาภรณ์ ทองอุ่นเรือน เจ้าหน้าที่งาน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
11

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts