Category Archive: ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

มิ.ย.
24

การประกวดทำคลิปหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยในใจฉัน”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “มนต์เพลงแห่งความคิดถึง”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
16

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2562

  พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ป …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

พิธีมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒

พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามห …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
02

การแข่งขันกีฬา Science Game 2019

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
22

พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช

รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมห …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
13

พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «