Category Archive: ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

มี.ค.
08

โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20200307sci_02

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูวดล ไชยสมบูรณ์ วิทยากรพิเศษจาก Jobtopgun บรรยายพิเศษเรื่อง การสมัครงาน (เรซูเม่) ลำดับต่อมาเป็นการบรรยายพิเศษจากวิทยากรบริษัท Jobs Matching เรื่อง วิธีการกรอกใบสมัครขั้นเป็นเปอร์เซ็น และการเสวนาของศิษย์เก่าหัวข้อ “เหลียวหน้าแลหลังวิทยาศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี” ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97871 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา

20200117sd_140

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับนักกีฬาที่เสียสละเวลาอย่างเต็มความสามารถ และทำหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาได้เป็นอย่างดี ในโครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96248 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
16

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2562

20191214RMUTT_81

  พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94620 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

พิธีมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒

20191204sci_09

พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี และพร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับคุณพ่อสฤษดิ์ กิตติสาภรณ์ ผู้รับรางวัล “พ่อตัวอย่าง ประจำปี 2562” ซึ่งเป็นคุณพ่อของ นางสาวอุรุชา กิตติสาภรณ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นักศึกษาภาควิชาเคมี) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94268 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
02

การแข่งขันกีฬา Science Game 2019

20191130Science Game

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา Science Game 2019 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารยิเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/93630 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
22

พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช

20191022sci_03

รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธี ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92253 ภาพโดยกอง ปชส. มทร.ธัญบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

20180726sci

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โดมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีในพิธีในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82369 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
13

พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ

20180712_28

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81196 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562

20190627sci

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79927 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

การประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

20190626sci

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79882 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «