Category Archive: ประชุม สัมมนา

พ.ย.
13

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี เข้าหารือเรื่องกำหนดนโยบายแผนงานเเละแนวทางการพัฒนางานสมาคมศิษย์เก่า

ดร.วิชัย เพ็ชร์ทองคำ นายกสมาคมศิษย์เก่าม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
09

การประชุมหารือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานบริษัท ดีมายเออร์ จำกัด และบริษัท ทัสซูโน่(ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
07

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ บ่มเพาะนวัตกรอาหาร

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือการทำงานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเกษตรและอาหารกับเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
23

ประชุมการนำ CiRA CORE: Deep Learning Platform การประมวลผล AI อัจฉริยะ มาประยุกต์ใช้กับงาน

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

การประชุมหารือเรื่องความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นระหว่าง บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

การประชุมหารือ “ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับTrue Click Life”

True Click Life เข้าประชุมหารือกับ ผศ.ดร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
01

การประชุมการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร

การประชุมการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุง …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «