Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ส.ค.
27

งานทำบุญสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
13

รางวัลแม่ตัวอย่างประจำปี 2563

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
11

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
05

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
31

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
30

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

สัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
18

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในโครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts