Category Archive: ข่าวรับสมัครงาน

ธ.ค.
08

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

ประกาศ ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
24

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
25

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
17

ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
07

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
05

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกดังกล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts