Category Archive: ข่าวรับสมัครงาน

ส.ค.
07

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
02

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
22

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

ประกาศ ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
18

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
01

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

  Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
23

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
06

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts