Category Archive: ข่าวรับสมัครงาน

เม.ย.
22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
05

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
17

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
17

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
29

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา วุฒิ  ปริญญาตร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
28

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts