Category Archive: โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน

พ.ย.
14

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
04

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจากสิงคโปร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
24

อาจารย์จาก ITE IT สิงคโปร์ ดูงานภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์จาก Institute of Technical Educat …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
24

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้และการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในต่างประเทศร่วมกับ Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (RMUTT-ITE IT Student Exchange Programme)

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาและเปลี่ยนจาก Faculty of Industrial Technology, University Islam Indonesia (UII)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
03

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเดินทางแลกเปลี่ยนทางวิชาการ The First Global inclusive Leadership Week in China and Thailand

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์ประจำส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
14

การประชุมหารือกับ Hokkaido University เรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา งานวิจัย การออกสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
05

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE (Institute of Technical Education) ประเทศสิงคโปร์

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
08

โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ ในหัวข้อเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์” และ “การใช้ชีวิตในต่างแดน”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสห …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
01

การจัดทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ของฝากจากไทยสู่ไต้หวัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «