Category Archive: STEM

ต.ค.
05

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมในโครงการค่ายจุดประกายนวัตกรรุ่นเยาว์

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
05

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบ่มเพาะเยาวชนในชนบท ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหารด้วยกระบวนการ STEM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คณะว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

Dr.Violet Lo ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนากิจกรรม STEM+Leadership 2020 และการจัดตั้งศูนย์ Inclusive Leadership Center ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dr. Violet Lo ประธานมูลนิธิ Inclusive Bu …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล ในโครงการ Global Inclusive Leadership Program 2019 STEM+Leadership Week China and Thailand 2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

โครงการ Global Inclusive STEM + Leadership Week China & Thailand 2019

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิกา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

โครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
12

ตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรม STEM + Leadership Week 2019

ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
13

บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “การจัดการเรียนการสอนและบูรณาการแบบ​ STEM” ณ​ โรงเรียนวัดทะเลบก

คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ มทร.ธัญบุร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
18

กิจกรรม STEM+ Leadership Program ส่วนหนึ่งของโครงการ Global Inclusive Leadership: STEM+ Leadership Program

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «