Category Archive: STEM

ม.ค.
23

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดง …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
26

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน และทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนแบบ STEM

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
14

พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform”

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
13

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว ค่ายอิคคิวซัง ๑

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิกา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
09

การติดตามผลการพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการค่ายอิกคิวซัง

คณะกรรมการสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
08

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
08

การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในงานวิทย์สร้างคน วิทย์ช่วยคน วิทย์เสริมแกร่ง ของสวทช.

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
22

พิธีรับประกาศนียบัตรโครงการค่ายอิคคิวซัง ๓ การทำโครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มห …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
21

โครงการค่ายอิคคิวซัง ๓ การทำโครงงานระบบอัจฉริยะด้วย IOT

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิกา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อนักวิจัย

ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.สุทธวรรณ สุพร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts