Category Archive: บริการวิชาการ ปี 2555

ก.ย.
05

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารเคมีในชีวิตประจำวัน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
05

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือชั้นสูงในการวิเคราะห์และทดสอบ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
20

ภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเที …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
08

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email