Category Archive: ประกวด/แข่งขัน

พ.ย.
26

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

  ดาวน์โหลดเอกสาร Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
03

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะว …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
03

โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธั …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
27

งานกีฬาโคโลนีเกมส์ครั้งที่ 15

ประมวนภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาและทักษะ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
02

ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดี ค …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
02

ผลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
01

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
01

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
03

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวด —&# …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «