ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

RT2018 (4) RT2018 (2)RT2018 (3)

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

RT2018 (5)

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้วย MOOC (Massive Open Online Courses)”

20180704MOOC_74ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้วย MOOC (Massive Open Online Courses)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด แซ่หลี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง ST-1814 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67644

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

RT2018 (7)RT2018 (6)

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

บรรยากาศพิธีมอบโล่รางวัลในงาน “นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61”

คณาจารย์ และนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่รางวัล ในงาน Open House “นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61″ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67605

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

นิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Open House 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ และการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM Education ในงาน Open House “นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61” เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ๊ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67544

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอเชิญคณาจารย์เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ (ประเภทกรรมการจากคณาจารย์)

Vote2018

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
03

ประกาศรายชื่อ โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8


banlistname

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มคอมพิวเตอร์75.3 KiB248
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มคณิตศาสตร์69.0 KiB371
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์138.5 KiB492
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มSTEM113.9 KiB365

สถานที่ประกวดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

กลุ่ม ลำดับ สถานที่ประกวด
ชั้น ห้อง
STEM 1-18 4 รป. 4-01
19-36 4 รป. 4-09
คณิตศาสตร์ 1-14 4 รป. 4-03
วิทยาศาสตร์ 1-24 5 รป. 5-01
25-48 5 รป. 5-04
คอมพิวเตอร์ 1-10 5 รป. 5-02
11-19 5 รป. 5-03

ตารางเวลาการนำเสนอผลงาน

กลุ่ม เวลานำเสนอ เวลาตอบข้อซักถาม เวลานำเสนอ*
รอบเช้า รอบบ่าย
กลุ่มวิทยาศาสตร์ 7 นาที 5 นาที 08.30 – 12.30 น. 13.00 – 17.00 น.
กลุ่มคณิตศาสตร์ 7 นาที 5 นาที 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 14.00 น.
กลุ่มคอมพิวเตอร์ 7 นาที 5 นาที 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 15.00 น.
กลุ่ม STEM 7 นาที 5 นาที 08.30 – 12.30 น. 13.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ *ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอให้นักเรียนเตรียมบัตรประชาชน/บัตรนักเรียน ติดตัวมาในวันประกวด

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB

Fab-Lab

ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB จำนวน 15 โรงเรียน
1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
3. โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก
4. โรงเรียนธัญรัตน์
5. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
6. โรงเรียนมัธยมวัดเขียนเขต
7. โรงเรียนปทุมวิไล
8. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
9. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
11. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
12. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
13. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
14. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
15. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

กิจกรรมคัดเลือก Atomic boy & Atomic girl 2018

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมคัดเลือก Atomic boy & Atomic girl 2018 เพื่อหาตัวแทนทูตกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นตัวแทนในการประกวด Freshy boy & Freshy girl 2018 ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79575

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts