ก.พ.
13

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

20200213Roadshow2020_32คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 9 หลักสูตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96943
Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
13

ประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

20200213chemผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 จัดโดย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Sapphire 102 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี และนำนักศึกษาภาควิชาเคมี คือ นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ และ นางสาววารุณี ธรรมชัย เข้ารับเกียรติบัตรการสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 15 (SCT#15) จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96928

 

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
13

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรม DUltimate Basic Python Programming

Ultimate Basic Python ProgrammingUltimate Basic Python Programming
————————————————-

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2563
เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
13

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม อบรม Data Visualization with Python

Data Visualization with Python

Data Visualization with Python
————————–————————

ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2563
เวลา 9.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

การประชุมหารือ “ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับTrue Click Life”

20200212True_18True Click Life เข้าประชุมหารือกับ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเรื่อง ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96916

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

20200212coopsci_17ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96892

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
11

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” ณ โรงเรียนสามโคก

20200211sci_07ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 9 หลักสูตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามโคก ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96850

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
07

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

รร.สวนกุหลาบ รังสิต_๒๐๐๒๐๗_0028คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้ง 9 หลักสูตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96819

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี​การศึกษา 2562​

20200206MOU_07ผศ.ดร.สมหมาย​ ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี​การศึกษา 2562​ กับสถานศึกษา​20​ แห่ง​ ในวันที่​ 6​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ณ​ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์​ มทร.ธัญบุรี​ โดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์​ เจ้าหน้าที่​ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ เข้าร่วมต้อนรับและแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ​ ของคณะฯ​ แก่​ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96806

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาขีพ

20200206coopsci_07งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาขีพ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96795

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts