ธ.ค.
19

บรรยายพิเศษเรื่อง ” Stimuli responsive colloids”

20191219France_03ภาควิชาเคมี จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ” Stimuli responsive colloids” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร Prof.Dr. Abdelhamid Elaissari จาก Colloids in bio & nanotechnologies and environment analysis Universite de Lyon, University Claude Bernard Lyon-1, France. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมต้อนรับวิทยากรและรับฟังการบรรยาย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95213

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

กิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

20191219Ban Na School_13คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95182

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

คณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบไท-ตุ้งติ้ง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และพิธีมอบไท-ตุ้งติ้ง พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95068
Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
18

คณบดีพบนักศึกษา และพิธีมอบไท และตุ้งติ้ง สาขาวิชาชีววิทยา และภาควิชาเคมี

 

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษาพร้อมให้โอวาทแก่ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี และเป็นประธานเปิดในพิธีมอบไท และตุ้งติ้ง ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94982

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
17

คณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบไท และตุ้งติ้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

AAA_7142ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และพิธีมอบไท และตุ้งติ้ง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94881

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
17

กิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนปทุมวิไล

20191217Pathumwilai School_02คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94847

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
17

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยากร”

20191217npkschoolคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94818

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
17

กิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนปทุมธานี”นันทมุนีบำรุง”

20191217PATHUMTHANEE NUNTHAMUNEEBUMRUNGคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94809

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
17

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนวัดเขียนเขต

20191216Wat Khian Khet School_07คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรของคณะฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94800

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
17

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนสามโคก

20191216Sam Khok Schoolคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามโคก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts