ธ.ค.
27

พิธีปิดค่ายอิคคิวซัง 2

20191227sciผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปิดการอบรมค่ายอิคคิวซัง 2 กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำรหับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมภาคกลางและโรงเรียนเครือข่าย ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95509
Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
27

ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 18

 

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 18” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ อาคารยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95323

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
26

โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20191224sci_21ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา จังหวัดสงขลา ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่าง ๆ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95555

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
25

ค่ายอิคคิวซัง 2 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร “ประจำปีการศึกษา 2562

 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการค่ายอิคคิวซัง 2 หัวข้อ “การประยุกต์ใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว Kid Bright กับโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับสามเณร “ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว ในรูปแบบของการลงมือปฏิบัติจริง หรือ Hands on สำหรับสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่มภาคกลางสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งประกอบไปด้วยสามเณร 38 รูป ครูจากโรงเรียนวัดไผ่ดำ 2 คน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95671

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
25

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

20191225Roadshowคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95652

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
25

งานเลี้ยงปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2563 ให้กับบุคลากรของคณะฯ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และสร้างแรงบรรดาลใจในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ และ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาร่วมงานและให้โอวาทแก่บุคลากรของคณะฯ ในการนี้ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95802

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
20

กิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

รร.บริบูรณ์ศิลป์ 20-12-62_๑๙๑๒๒๐_0035คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ  โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95283

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
20

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

20191219bio_13สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนสาขาวิชาชีววิทยา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95252

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

บรรยายพิเศษเรื่อง ” Stimuli responsive colloids”

20191219France_03ภาควิชาเคมี จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ” Stimuli responsive colloids” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร Prof.Dr. Abdelhamid Elaissari จาก Colloids in bio & nanotechnologies and environment analysis Universite de Lyon, University Claude Bernard Lyon-1, France. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมต้อนรับวิทยากรและรับฟังการบรรยาย ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95213

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

กิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

20191219Ban Na School_13คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95182

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts