ก.ค.
19

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รับสมัคร / เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
14

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

ถุงมือบำบัดทางกายภาพ ผลงานจากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3ถุงมือบำบัดทางกายภาพ เป็นผลงาน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้การดูแลของ อ.สุเทพ เชาว์สนิท ที่ปรึกษาโครงการวิจัย พัฒนาเพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต โดยทำหน้าที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเมื่อยล้าของนิ้ว

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

สัญญาณเสียงจับผู้บุกรุก ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

view_resizing_1ขอแนะนำนายเกรียงไกร บุญเกิด น.ส.ธนัชพร ไชยสิทธิ์และ น.ส.ชลธิชา ชื่นใจ นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยกันคิดค้น และประดิษฐ์เครื่องตรวจจับผู้บุกรุก ภายในบ้านเรือนขึ้น

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาคิดใช้หัวเชื้อราชักนำการเติบโตต้นโกงกาง

view_resizing_imagesจากการบุกรุกป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นการทำประโยชน์จากการทำนาเกลือ นากุ้ง การประมง ซึ่งทำให้ปริมาณของป่าชายเลนลดน้อยลง ส่งผลต่อระบบนิเวศในวงกว้าง จนปัจจุบันมีผู้ตื่นตัวกับปัญหานี้มากขึ้น มีการฟื้นฟูป่าชายเลนที่ถูกทำลายด้วยการนำพันธุ์ไม้อย่างต้นโกงกาง ต้นแสม ต้นตาตุ่ม มาปลูกทดแทน

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
07

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
07

การบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัิติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติทางเคมี

SONY DSCภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี โดยมี รศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์  จากคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2554
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8648

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

“นักวิจัยสตรี”ธัญบุรีซิวรางวัลนานาชาติกวาด8รางวัลจากกรุงโซล-เล็งต่อยอดเชิงพาณิชย์(“Lady of Researcher” RMUTT wins 8 awards from Seoul, Korea, envisaging ecomercail expansion development )

FILE466“นักวิจัยสตรี”ธัญบุรีซิวรางวัลนานาชาติกวาด8รางวัลจากกรุงโซล-เล็งต่อยอดเชิงพาณิชย์(“Lady of Researcher” RMUTT wins 8 awards from Seoul, Korea, envisaging ecomercail expansion development )  Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน SAR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SONY DSCคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม SC1306 , SC1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2554
ภาพการตรวจประเมินเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8560

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
02

โครงการ Science Night 2011

sci_143สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ Science Night 2011 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกดาว-เดือน ของภาควิชาและสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกวดดาว-เดือน เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความกล้าแสดงออกให้กับนักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2554
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8283

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts