มิ.ย.
28

กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

rmutt_1rmutt_2

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

SONY DSCสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานพิธีไหว้ครู เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8245

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

กิจกรรมรับน้องใหม่ 2554

SONY DSCนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างพี่น้องภายในคณะฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8227

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

sci125สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2554  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2554
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8104

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

โครงการปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

SONY DSCนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ที่ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน   พ.ศ.2554
ภาพปฐมนิเทศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8087

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

ภาพการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์

SONY DSCภาพการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ หน้าห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพเลือกตั้งเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8050

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
18

นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่


นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/user/RmuttChannel

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
17

โครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ

IMG_1362ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ โดยพระคุณเจ้า จากวัดปัญญานันทาราม ให้โอวาทแง่คิดการใช้ชีวิตตลอดวันการคลองตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ด้านวินัย จริยธรรม คุณธรรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่  11 มิถุนายน พ.ศ.2554
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8040

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
16

ทีมงานสื่อมวลชนทีวีไทย (TPBS) ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์

sci5คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับทีมงานสื่อมวลชนทีวีไทย(TPBS) ในการถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ อาจารย์ศิริพร ลุนพรม เกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากต้นธูปฤาษี” ณ สาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2554

ภาพถ่ายเพิ่มเติม  :   http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8032

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

แนะนำ e-Learning สื่อการสอน

sarun11-1024x670แนะนำสื่อการสอน e-Learning รูปแบบซีดี ในวิชาแคลคูล้ส สำหรับวิศวกร โดย ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

yuree02-1024x670และวิชาสถิติเชิงคณิตศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ติดต่อขอยืมซีดีได้ที่ Edutainment Zone  ชั้น 2)

 

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts