ก.พ.
27

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงหนังสือ “ทรูปลูกปัญญาดอทคอม คลังความรู้ดิจิทัล แบ่งปันความรู้สู่กันและกัน”

ก.พ.
24

ผลการตัดสินการประกวด “สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์”

ประกาศผลการตัดสินการประกวด เนื่องในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมดูงาน Datapro Computer Systems Co., Ltd.

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม Datapro Computer Systems Co., Ltd. แผนก MCC ด้านระบบเครือข่ายและบริการทางอินเทอร์เน็ตและระบบ Data Center  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.
ภาพกิจกรรมดูงานเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11098

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

โครงการ “สวดมนต์ของสาขาวิชาสถิติประยุกต์”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดโครงการ “สวดมนต์ของสาขาวิชาสถิติประยุกต์” โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา (2) เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงหน้าที่ของชาวพุทธ (3) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยจัดขึ้นทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11072

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

ภาพกิจกรรม คืนสู่เหย้า ชาววิทย์ ครั้งที่ 1

sci_55 sci56

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดงานคืนสู่เหย้า ชาววิทย์ ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11014

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

ภาพกิจกรรม“สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555

sci_74คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี  ในการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์  และต้อนรับ ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ อาจารย์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ได้มาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10867

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

เลือกตั้งองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้ามาเป็น “คณะกรรมการองค์การนักศึกษา และ สภานักศึกษา” ปีการศึกษา2555 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10857

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
14

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สำหรับบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา (บัณฑิต ปีการศึกษา 2553)

Older posts «

» Newer posts