มิ.ย.
06

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2

20190604sci_06ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 ณ ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77439

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา ในงาน The RMUTT Young Talent Inventor Awards2019

31May2019

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS4 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

TCAS4ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์  
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=10916

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) ปีการศึกษา 2562

Reประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) ปีการศึกษา 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HmzUPmZK3Q0hvzNlJaBevDikqOOCSfIi/view
Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา2562

safe_image

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)มาใช้ในการประกันคุณภาพ ระยะที่3

201905230EdPEx_05คณบดี และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)มาใช้ในการประกันคุณภาพ ระยะที่3 ณ ห้อง smart classroom ชั้น4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77415

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พ.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.Jularak2019

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา

 

wanthanee

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา

20190527sci_12ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77422
ภาพโดยกองพัฒนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts