ม.ค.
18

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74629

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

ทำบุญประจำปีภาควิชาเคมี

20190117CHEM_65ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาเคมี ร่วมทำบุญประจำปีภาควิชาเคมี ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74825

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

กิจกรรม SMO VIDYA MEET & Share

20190117SMOนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม SMO VIDYA MEET & Share เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 12.15 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74782

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

สาขาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “วันครู 2562”

20190117stat_05ภาพกิจกรรม “วันครู 2562” ณ สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74621

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
16

งานเลี้ยงนักกีฬา

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงิน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75006

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

20190115coopsci_04งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ โดยมีอาจารย์นิกร เทพทอง ในหัวข้อ TOEIC Part 1:Picture ลักษณะข้อสอบการฟังประกอบรูปภาพ ฝึกทำข้อสอบ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73844

 

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

โครงการอบรมการพัฒนา E-Learning

20190115E-Learning_06คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนา E-Learning หลักสูตร การฝีกอบรมอาจารย์สำหรับหลักสูตรความร่วมมือ Information Academy Program ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2562 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73834

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

การสอบหัวข้อ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และประเมินผลวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ม.ค.
15

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าปีใหม่แด่ท่านอธิการบดี

20190114sci_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ มอบกระเช้าปีใหม่แด่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73813

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
14

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Older posts «

» Newer posts