มิ.ย.
05

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66089

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
05

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี

20180605Chem

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
05

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

มิ.ย.
01

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

20180601physic_09สาขาวิชาฟิสิกส์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ST1-701 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66319

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20180601IT_07สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยในครั้งนี้อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมีอาจารย์ในสาขาฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องST 1-801 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66006

 

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

20180531innovation-1 20180531innovation-2 20180531innovation

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/65667

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 มีการนำเสนอผลงานตามกลุ่มการประกวดดังนี้ 1. กลุ่มคณิตศาสตร์ 2. กลุ่มคอมพิวเตอร์ 3. กลุ่มเคมี 4. กลุ่มชีววิทยา 5. กลุ่มฟิสิกส์ 6. กลุ่มสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/65866

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน มีนักศึกษาจาก 14 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 51 ทีม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/65610

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

Older posts «

» Newer posts