Monthly Archive: สิงหาคม 2019

ส.ค.
31

โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้พิการก่อนเข้าสู่สายอาชีพ”

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

ส.ค.
31

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์ยอดเยี่ยม

Share

ส.ค.
28

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และบริษัท อี-ซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ส.ค.
28

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาไปดูงานที่ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และบริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิต …

Continue reading »

ส.ค.
27

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Talent Mobility และ Work Integrated Learning (WIL) สำหรับนักปฏิบัติ”

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชา …

Continue reading »

ส.ค.
27

พิธีมอบรางวัลและปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นนวัตกร “นวัตกรน้อย”

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกว …

Continue reading »

ส.ค.
27

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

  ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงาน สิ่งป …

Continue reading »

ส.ค.
26

โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นนวัตกร “นวัตกรน้อย”

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก …

Continue reading »

ส.ค.
25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562”

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท …

Continue reading »

ส.ค.
20

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ …

Continue reading »

Older posts «