Monthly Archive: สิงหาคม 2019

ส.ค.
19

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยม

Share

ส.ค.
19

การฝึกซ้อม (ซ้อมใหญ่) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

  มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ …

Continue reading »

ส.ค.
16

คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลประเมินบุคลากร

Share

ส.ค.
15

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

Share

ส.ค.
15

ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

ส.ค.
14

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Share

ส.ค.
14

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 และแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต

**นำใบยืนยันสถานะการกรอกข้อมูล 1. แบบสอบ …

Continue reading »

ส.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม อาจารย์ประจำภา …

Continue reading »

ส.ค.
11

พิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

มหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ …

Continue reading »

ส.ค.
10

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ป …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts