Monthly Archive: สิงหาคม 2019

ส.ค.
03

โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

ส.ค.
01

ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อยสัญจร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

» Newer posts